PERMOHONAN SET SEMULA KATALALUAN SRPKS/PKS-WIFI PELAJAR POLITEKNIK KUCHING SARAWAK
PELAJAR BARU, SILA BACA PANDUAN YANG DISEDIAKAN SEBELUM MEMOHON SET SEMULA KATALALUAN.
Katalaluan TAMAT TEMPOH sila tukar katalaluan melalui sistem srpks.poliku.edu.my
NO KAD PENGENALAN(tanpa '-'):

NO PENDAFTARAN:

email berdaftar dalam SPMP:

Sebab set semula katalaluan: (Jika kata laluan tamat tempoh(expired), sila klik sini)

sistem ini hanya sesuai dipaparkan dengan menggunakan browser GOOGLE CHROME dan MOZILA FIREFOX Sahaja.
Copyright 2019-2023 by UICT @POLITEKNIK KUCHING SARAWAK